Listado de proyectos realizados y en curso

montederramo

Patrimonio histórico-artístico da Ribeira Sacra dende a perspectiva da implantación e dominio monástico do mesmo
2014-CP89 Diputación Provincial de Lugo
Investigadro Principal: Fernández Castiñeras, Enrique

Asesoramento artístico para a exposición ‘Camiño de Santiago’ que se realizará no Museo Gaiás da Cidade da Cultura
2014-CL046-1 Fundación Cidade da Cultura de Galicia
Investigador Principal: Monterroso Montero, Juan M.

Recursos patrimoniais de carácter arqueolóxico e sobre o patrimonio inmaterial da Ribeira Sacra
2014-CP090 Diputación Provincial de Lugo.
Investigador Principal: Monterroso Montero, Juan M.

Programa de Consolidación e Estructuración de Unidades de Investigación Competitivas GRC2013-036
Plan Galego (PG)
15/08/2013 – 31/12/2016
Investigador principal: Monterroso Montero, Juan Manuel

Consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas (Redes de Investigación)
Proxecto estrutura consolidada da Xunta de Galicia: CN2011/056
24/06/2014 – 23/06/2016
Investigador principal: Goy Diz, Ana

Muralla digital-aplicación de las tic a la puesta en valor del patrimonio cultural e histórico. Acrónimo: Muralla Digital
(PI) Programas Internacionais
Fechas: 01/07/2012 – 30/06/2014 (Prorrogado hasta 31/12/2014)
Investigador principal: Goy Diz, Ana

Encuentros, intercambios y presencias en Galicia entre los siglos XVI y XX
Plan Nacional
01/01/2012 – 31/12/2014
Investigador principal: Monterroso Montero, Juan Manuel

Artifeces e patrons no monacato galego: Futuro, presente e pasado
Proxectos Xunta
13/07/2009 – 01/12/2012
Investigador principal: Goy Diz, Ana

Arte y monasterios. La aplicación del patrimonio artístico a la sostenibilidad
de la Ribera Sacra (Montederramo y Ribas de Sil)

Plan Nacional
01/10/2007 – 31/12/2010
Investigador principal: Fernández Castiñeiras, Enrique

O patrimonio monástico. o seu estudo e xestión como valor potencial no
sector turístico e no desenvolvemento comarcal. (Samos, Lourenzá, Ribas de Sil)

Proxectos Xunta
31/10/2006 – 31/10/2009
Investigador principal: Folgar de la Calle, María del Carmen

Da consolidación á dispersión. O Monacato Benedictino en Galicia.
(Bases para o estudio, a recuperación e a conservación)

Proxectos Xunta
15/07/2003 – 14/07/2006
Investigador principal: García Iglesias, José Manuel

Actividade artística nos mosteiros benedictinos galegos durante a idade moderna
Proxectos Xunta
28/07/2000 – 31/12/2002
Investigador principal: López Vázquez, José Manuel

Estudio do retablo en Galicia
Proxectos Xunta
31/07/1996 – 31/07/1998
Investigador principal: López Vázquez, José Manuel

Deja un comentario

*