Compania Rate

Carme López Calderón

A construción dunha idea. O Officium Beatae Mariae (1609) como principal fonte de inspiración para o cadeirado baixo do coro de San Martiño Pinario - Carme López Calderón (USC)

A construción dunha idea. O Officium Beatae Mariae (1609) como principal fonte de inspiración para o cadeirado baixo do coro de San Martiño Pinario – Carme López Calderón (USC)

Deja un comentario

*